Sử dụng năng lượng hiệu quả phát triển kinh tế giao thông

Việc cải thiện sử dụng năng lượng theo hướng tiết kiệm và hiệu quả, bảo tồn tài nguyên năng lượng đang là vấn đề được đặc biệt quan tâm tại Việt Nam, nhiên liệu phục vụ cho ngành giao thông nói chung là một trong ngành tiêu thụ nhiều năng lượng. Thông qua đó, cần nhìn nhận vấn đề một cách nghiêm túc để đưa ra các giải pháp đúng đắn trong việc sử dụng năng lượng hiện nay.

 

Năm 2020, cả thế giới phải gánh chịu hậu quả nặng nề của đại dịch Covid 19, nền kinh tế không thể tránh khỏi những ảnh hưởng nặng nề, song Việt Nam vẫn không ngừng nỗ lực để duy trì những mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đất nước mà trong đó, ngành năng lượng là mạch máu, đóng vai trò then chốt hơn cả. Mặt khác, ngành giao thông vận tải là một trong các hệ thống hạ tầng thiết yếu khuyến khích tăng trưởng và phát triển kinh tế, đặc biệt một hệ thống giao thông thuận tiện góp phần tối ưu hóa và nhanh chóng hơn trong vận tải làm giảm thiểu tiêu thụ năng lượng cũng như thời gian tiêu thụ năng lượng. Chính vì vậy, việc sử dụng năng lượng hiệu quả cho phát triển hiệu quả kinh tế trong ngành giao thông vận tải là một nội dung quan trọng trong các chiến lược và quy hoạch phát triển của quốc gia.

Năm 2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 280/QĐ-TTg về việc thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030; năm 2020, Bộ Chính trị tiếp tục ban hành Nghị quyết 55-NQ/TW về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia đã cho thấy rõ quyết tâm của Đảng và Nhà nước về việc nâng cao hiệu quả và sử dụng tiết kiệm năng lượng quốc gia.

Nhằm thực hiện đúng đắn đường lối, chính sách của Đảng và Chính phủ, Tạp chí Năng lượng sạch Việt Nam phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức chương trình Diễn đàn “Sử dụng năng lượng hiệu quả phát triển kinh tế giao thông” vào 8h30 – 12h ngày 05 tháng 02 năm 2021 tại Trung tâm Hội nghị quốc tế ICC – 35 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội.

Diễn đàn sẽ có sự tham dự của các đại biểu đại diện cho các cơ quan trung ương và địa phương, các Hiệp hội, các cơ quan thông tấn báo chí cùng đông đảo doanh nghiệp trong lĩnh vực năng lượng và giao thông vận tải.

Chương trình trân trọng cảm ơn sự đồng hành của Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV GAS)

Tuyên truyền
Tin mới