Xây dựng chiến lược truyền thông, PR:

– Thực hiện và xây dựng các chương trình quảng cáo trên các phương tiện truyền thông đại chúng

– Quảng cáo báo chí, sản xuất băng quảng cáo

– Xây dựng chiến lược truyền thông

– Lập kế hoạch truyền thông

– Tư vấn và thực hiện các dịch vụ truyền thông

– Quảng cáo trên truyền hình, Đài phát thanh.

– Thực hiện và xây dựng các chương trình quảng cáo trên các phương tiện truyền thông đại chúng – Quảng cáo báo chí, sản xuất băng quảng cáo – Xây dựng chiến lược truyền ...

Chiến lược truyền thông - PR

Tin mới