Bộ, ngành dồn dập “thúc” giải ngân đầu tư công

Bộ, ngành dồn dập “thúc” giải ngân đầu tư công

Giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và quan trọng trong 2 tháng cuối năm 2021, hàng loạt bộ, ngành và các tổ chức chính trị đoàn thể cùng lúc triển khai nhiều giải pháp ...