Doanh nghiệp đang trở lại mạnh mẽ

Doanh nghiệp đang trở lại mạnh mẽ

Trước tình hình dịch Covid đang được kiểm soát hiệu quả, các doanh nghiệp đã bước vào giai đoạn phục hồi và đẩy mạnh sản xuất kinh doanh.