Tư vấn thiết kế, quảng cáo trên mọi chất liệu, quảng bá thương hiệu:

– Xây dựng kế hoạch và tư vấn bán hàng

– Đưa ra kế hoạch cụ thể với từng nhãn hiệu

– Thiết lập kênh phân phối và hệ thống kinh doanh

– Tư vấn về chiến lược sản phẩm và định vị hệ thống sản phẩm

– Xây dựng kế hoạch và tư vấn bán hàng – Đưa ra kế hoạch cụ thể với từng nhãn hiệu – Thiết lập kênh phân phối và hệ thống kinh doanh – Tư vấn về chiến lược sản phẩm và ...

Tư vấn thiết kế - quảng cáo

Tin mới