Dịch vụ phát triển quan hệ công chúng

Các hoạt động khác: phát quà, sản phẩm khuyến mại, tổ chức chương trình lưu động trên toàn quốc.

Cung cấp:

– MC, Ca sỹ, PG (người mẫu, lễ tân), nhóm nhạc, nhóm nhảy, nhóm hài…

– Nhóm trống hội, múa lân sư rồng…

Cung cấp: – MC, Ca sỹ, PG (người mẫu, lễ tân), nhóm nhạc, nhóm nhảy, nhóm hài… – Nhóm trống hội, múa lân sư rồng…

Phát triển quan hệ công chúng

Tin mới