TP.HCM: Không tăng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021

TP.HCM sẽ không tăng hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K) năm 2021 mà sẽ giữ nguyên so với hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020.

Văn phòng UBND TPHCM vừa có văn bản thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hòa Bình về phương án xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn TP.HCM. 

Sở Tài chính TP.HCM vừa có tờ trình UBND TP đề xuất chọn phương án giữ nguyên hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 so với năm 2020.

Sở Tài chính TP.HCM có tờ trình UBND TP đề xuất chọn phương án giữ nguyên hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 so với năm 2020.

Theo đó, sau khi họp với các sở, ngành liên quan, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hòa Bình đồng ý chọn phương án hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 sẽ giữ nguyên so với hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 (được quy định tại quyết định 03/20201QD-UBND ngày 16.1.2020). 

Lãnh đạo TP.HCM giao Sở Tài chính hoàn chỉnh hồ sơ trình theo phương án trên, phối hợp với Văn phòng UBND thành phố báo cáo, trình tập thể Thường trực UBND thành phố xem xét, thông qua theo phương thức lấy ý kiến bằng văn bản; tổng hợp, tham mưu, trình UBND TPHCM báo cáo, trình HĐND TPHCM cho ý kiến tại kỳ họp gần nhất.

Trước đó, Sở Tài chính TP.HCM có tờ trình UBND TP đề xuất chọn phương án giữ nguyên hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 so với năm 2020. Theo Sở Tài chính, so với năm 2020, giá đất năm 2021 có tăng, tỉ lệ tăng cao nhất 14,3% ở khu vực 1 (các quận 1, 3, 4, 5, 10, 11, Tân Bình, Phú Nhuận) và khu vực 5 có tỉ lệ tăng thấp nhất 7% (huyện Cần Giờ).

Do đó, Sở Tài chính TP.HCM đã có tờ trình UBND TP.HCM đề xuất chọn phương án giữ nguyên hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 so với năm 2020. Phương án này được nhiều đơn vị lựa chọn, nhằm ổn định tình hình kinh tế đang bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Phương án còn lại trong tờ trình không được đề xuất chọn là tăng hệ số 0,5 lần so với năm 2020.

Song song đó, nhiều đơn vị cũng đề xuất giữ nguyên hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 so với hệ số năm 2020 do dịch Covid-19, dù giá đất ở TP.HCM tăng so với năm trước

hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn TP.HCM đáng ra phải tăng 0,5 lần. Tuy nhiên, 18/24 đơn vị (quận, huyện) được lấy ý kiến đề nghị giữ nguyên hệ số điều chỉnh giá đất năm so với năm 2021 do ảnh hưởng dịch Covid-19.

Đáng ra hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn TP.HCM phải tăng 0,5 lần. Tuy nhiên, 18/24 đơn vị (quận, huyện) được lấy ý kiến đề nghị giữ nguyên hệ số điều chỉnh giá đất năm so với năm 2021 do ảnh hưởng dịch Covid-19.

Khác với quan điểm của Sở tài chính, Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM cũng cho rằng, sắp tới giá đất trên địa bàn TP.HCM còn tăng do TP xây dựng đô thị thông minh, khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía đông. Bên cạnh đó, nhiều công trình hạ tầng giao thông lớn kết nối các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam cũng đang được đầu tư và hoàn thành.

Ngoài ra, giá bất động sản trên thị trường TP không giảm trong dịch Covid-19, thậm chí còn tăng ở nhiều phân khúc. Vì vậy, Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM cho rằng nên tăng hệ số điều chỉnh giá đất để tránh thất thu ngân sách.

Lý giải và so sánh trên thực tế, Sở Tài chính cho rằng, hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn TP.HCM đáng ra phải tăng 0,5 lần. Tuy nhiên, 18/24 đơn vị (quận, huyện) được lấy ý kiến đề nghị giữ nguyên hệ số điều chỉnh giá đất năm so với năm 2021 do ảnh hưởng dịch Covid-19.

Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn TP.HCM cao nhất 2,5 lần so bảng giá đất do UBND TP ban hành áp dụng cho giá đất kinh doanh thương mại dịch vụ ở khu vực 1. Hệ số thấp nhất 1,5 lần so bảng giá đất. Đối với hộ gia đình, cá nhân áp dụng hệ số 1,5 lần cho tất cả các khu vực.

Nguồn: https://enternews.vn/tp-hcm-khong-tang-he-so-dieu-chinh-gia-dat-nam-2021-194815.html

Tin tức O'donnell
Tin mới