Liên khúc: Mẹ yêu ơi & Đưa cơm cho mẹ đi cày - Chương Trình Biểu Diễn Nghệ Thuật Huyền Thoại Mẹ