Ca khúc: Khúc hát ru người mẹ trẻ - Chương Trình Biểu Diễn Nghệ Thuật Huyền Thoại Mẹ