Ca khúc: Đất nước lời ru - Chương Trình Biểu Diễn Nghệ Thuật Huyền Thoại Mẹ