Bà Đỗ Thị Thu Hường - Tham tán thương mại Việt Nam tại Canada